Pirkinių krepšelis
Paslaugos

         Vadovaudamiesi galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais siūlome įmonių vadovams pasinaudoti mūsų teikiama paslauga - samdomos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijų vykdymas Jūsų įmonėje pagal sutartį. Parengiame privalomą dokumentaciją ir esame atsakingi už darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos priemonių Jūsų įmonėje organizavimą ir šių priemonių įgyvendinimą. 

Pagrindinės mūsų funkcijos:

 1. Darbuotojų mokymo ir instruktavimo tvarkų nustatymas.
 2. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas.
 3. Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai išrinkimas.
 4. Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimas, darbo planų ir posėdžių dokumentai.
 5. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dokumentai.
 6. Darbuotojų, kuriems privalomi įsidarbinant ir periodiniai sveikatos tikrinimai, sveikatos tikrinimo organizavimas.
 7. Nelaimingų atsitikimų tyrimas bei prevencinių priemonių jiems išvengti plano sudarymas.
 8. Profesinės rizikos vertinimas.
 9. Darbo tvarkos taisyklių rengimas.
 10. Pareiginių nuostatų rengimas.
 11. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymo įmonėje kontrolė apsilankymų įmonėje ir jos padaliniuose metu.
 12. Įmonės darbuotojų konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos klausimais.
 13. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų parinkimas.
 14. Gaisrinės saugos dokumentų rengimas.
 15. Darbo tarybos išrinkimo dokumentai.
 16. Kolektyvinės sutarties rengimas.