Pirkinių krepšelis
Pirkimo-pardavimo taisyklės

      

I. Bendrosios nuostatos.

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu susijusias nuostatas.

2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui, perkant prekes internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

3. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, pateikęs informaciją apie fizinį ar juridinį asmenį, pasirinkęs atsiskaitymo ir siuntos pristatymo būdą, nurodęs pristatymo adresą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

 

II. Pirkėjo duomenų apsauga ir duomenų saugumo garantija.

5. Pirkėjas, užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, (įmonės pavadinimą, kodą), prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninį pašto adresą.

6. Pirkėjas pateikdamas Pardavėjui duomenis, sutinka, kad Pardavėjas galėtų juos panaudoti patvirtinant Pirkėjo užsakymą ir laiku jį paruošti bei pristatyti siuntą Pirkėjo nurodytu adresu.

7. Pardavėjas gerbia savo Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Internetinės parduotuvės Pirkėjų duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo bei nuo trečiųjų šalių. Šią informaciją Pardavėjas naudoja siekdamas pristatyti Pirkėjo prekes, susisiekti su Pirkėju dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant siuntas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą.

 

III. Pirkėjo pareigos ir įsipareigojimai.

8. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir šios internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Šiame punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

10. Pirkėjas, užsakęs prekes, įsipareigoja už jas sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą ir priimti užsakytas prekes.

11. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

IV. Pardavėjo pareigos ir įsipareigojimai.

12. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

13. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

14. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę, Pirkėjo priklausančią informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje.

15. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

16. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir kurjerių pristatymo terminais.

17. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

V. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

18. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

19. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

20. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

21. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

     21.1. atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

     21.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.

     21.3. atsiskaitymas grynaisiais pinigais Pardavėjo parduotuvėje.

 

VI. Prekių pristatymas.

22. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

23. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

24. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) Pirkėjo nurodytu adresu. Kurjeriai neatsako už prekės būklę, o tik už prekės pristatymą.

25. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų, dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

26. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

27. Prekes atsiimant parduotuvėje, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju patikrinti prekių būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

28. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja Pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

 

VII. Prekių grąžinimas ir keitimas.

29. Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. Norėdamas grąžinti prekę(-es) šiuo Taisyklių punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją elektroniniu paštu, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

30. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai, išskyrus prekės pristatymo išlaidas. Kokybiškos prekės negrąžinamos.

31. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

31.1. prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);

31.2. prekė nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ar kitaip nepažeista (šis punktas netaikomas kai grąžinama nekokybiška prekė);

31.3. prekė tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

31.4. prieš grąžinant prekę, būtina informuoti Pardavėją el. paštu saugojus@gmail.com ir nurodyti prekės grąžinimo priežastį, pateikti jos įsigijimo dokumentą. Pristatymo išlaidos nėra grąžinamos ar kompensuojamos.

32. Akiniai, apsauginiai skydeliai, skirti apsaugoti akims, ir ausų kamšteliai nekeičiami ir nepriimami pagal „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punktą.

 

VIII. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė.

33. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
34. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

35. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

36. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

IX. Rinkodara ir informacija.

37. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

38. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

39. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

40. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės nurodytu elektroninio pašto adresu: saugojus@gmail.com.

41. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

X. Baigiamosios nuostatos.

42. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
43. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.