Pirkinių krepšelis
Darbo sauga

  

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, teikiame samdomos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijų vykdymo paslaugas  pagal sutartis:

- Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos diegimas.

- Norminių teisės aktų reikalavimų vykdymo kontrolė.

- Interesų atstovavimas valstybinėse institucijose.

- Darbuotojų konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos klausimais.

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DOKUMENTAI:

- Darbuotojų mokymo ir atestavimo tvarka.

- Darbuotojų instruktavimo tvarka.

- Atsakingų asmenų paskyrimo įsakymai.

- Dokumentų projektų ruošimas.

- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos.

- Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai išrinkimas.

- Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto dokumentai.

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dokumentai.

- Darbuotojų, kuriems privalomi įsidarbinant ir periodiniai sveikatos tikrinimai, dokumentai.

- Darbuotojų, dirbančių pavojingą darbą, mokymas.

- Nelaimingų atsitikimų prevencija, nelaimingų atsitikimų tyrimas.

- Profesinės rizikos vertinimas.

- Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų parinkimas.

 

DARBO TEISĖS DOKUMENTAI:

- Darbo sutartis.

- Darbo tvarkos taisyklės.

- Pareiginiai nuostatai.

- Darbo tarybos ar darbuotojų patikėtinio išrinkimas.

- Kolektyvinė sutartis.

- Darbo santykius reglamentuojančių įmonės vidaus dokumentų ruošimas.

 

GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTAI:

- Gaisrinės saugos instrukcija.

- Gaisrinės saugos mokymai.