Pirkinių krepšelis
Darbo sauga

         Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, teikiame samdomos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijų vykdymo paslaugą pagal sutartį. Parengiame privalomą dokumentaciją ir esame atsakingi už darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Jūsų įmonėje, o esant norminių teisės aktų pakeitimams, ją nuolat atnaujiname. Mes pasiruošę įmonių vadovams padėti vykdyti visus norminių teisės aktų reikalavimus, užtikrinant darbuotojų saugias darbo sąlygas.

Rengiami dokumentai:

 1. Darbuotojų mokymo ir atestavimo tvarka.
 2. Darbuotojų instruktavimo tvarka.
 3. Padalinių vadovų ir kitų atsakingų asmenų paskyrimo įsakymai.
 4. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos.
 5. Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai išrinkimas.
 6. Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto dokumentai.
 7. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dokumentai.
 8. Darbuotojų, kuriems privalomi įsidarbinant ir periodiniai sveikatos tikrinimai, dokumentai.
 9. Darbuotojų, dirbančių pavojingą darbą, mokymas.
 10. Nelaimingų atsitikimų tyrimas.
 11. Profesinės rizikos vertinimas.
 12. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų vykdymo kontrolė.
 13. Darbuotojų konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos klausimais.
 14. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų parinkimas.
 15. Darbo tvarkos taisyklės.
 16. Pareiginiai nuostatai.
 17. Darbo tarybos ar darbuotojų patikėtinio išrinkimas.
 18. Kolektyvinės sutarties projektas.
 19. Gaisrinės saugos dokumentai.